Sky Walkers Czech republic s.r.o. je licencovaným provozovatelem tandemových seskoků na letišti Most

Jsme COVID bezpeční

Vzhledem k nutnosti provádět nezbytná opatření nařízená vládou ČR proti šíření Covid 19 čtěte prosíme pozorně informace viz. níže.

Pro realizaci naší služby je nezbytně nutné, aby jste se jako klient prokázal, že jste:

  1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem - PCR test, nebo
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem - Antigenní test nebo
  3. vám byl vystaven certifikát Očkovacím centrem ČR o dokončeném očkovaní podle platného očkovacího schématu konkrétních vakcín a po podaní poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní - Očkován nebo
  4. prodělal jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u vás doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 - Prodělal onemocnění

Poznámka : Pro splnění negativního výsledku dle bodu b) - Antigenní test, nelze uznat domácí samo odběrové testy a potvrzení od zaměstnavatelů, kteří používají odběry a testy, které nebyli odebrány zdravotnickým personálem a zaneseny do systému UZIS. Doporučujeme navštívit odběrová místa provozovaná schválenými laboratořemi nebo oficiálními odběrovými místy pro testování COVID 19. Prokázání o testovaní není potřeba u doprovázejících osob.

Vzhledem k situaci kolem COVID 19 jsme udělali všechny nezbytné opatření, a musíme Vás poprosit o dodržení následujících pokynů a doporučení:

  • Požadujeme, aby pro registraci na tandemový seskok vstoupil klient na letišti do recepce sám, bez doprovodu, a měl nasazen respirátor. Z důvodu povinnosti vést evidenci o prokázání se o Vašem negativním výsledku na antigen viru CIVID-19 Vás musíme požádat o zapsání se do evidenčního listu kam potřebujeme uvést Vaše jméno, příjmení, telefonní kontakt, druh výsledku a Váš podpis . Dále požadujeme, že Vy jako klient musíte mít těsně před nástupem do letadla a po celou dobu letu v letadle nasazen respirátor, min. třídy FFP2, bez výdechového ventilu.
    Poznámka: před samotným výskokem z letadla, na pokyn tandemového instruktora ,si respirátor sejmete a volný pád se užijete bez všech omezení
  • Znova připomínáme, že Vaší povinností bude po celou dobu letu v letadle mít zakryté horní cesty dýchací, vlastním respirátorem, mít nasazeny ochranné brýle. Ochranné brýle Vám poskytneme na recepci při přípravě na Váš tandemový seskok.
  • Tandemový klient a jeho doprovod se zavazují, že na letišti budou dodržovat mimořádná opatření související s COVID19 a budou dbát, pokynů personálu provozovatele tandemových seskoků ,zdržovat se pouze v prostorech jim určených, používat dostupné desinfekční prostředky ( recepce, toalety atd.) a pokud možno dodržovat 2 metrové rozestupy od cizích osob.

Pokud něčemu ohledně pokynů k opatřením COVID 19 nerozumíte volejte, pište, na tel +420724002002 rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

Děkujeme Vám za pochopení, toleranci a dodržování všech opatření souvisejících s COVID 19

Těšíme se na seskok s Vámi!

SKYWALKERS Czech Republic s.r.o

Letiště Most - Starý Most č.p. 661

Most 434 01

Tel: +420724002002

Web: www.muj-seskok.cz a www.skyservice.cz

 

Visit site Coral Betting and grab Coral Bonus
How to get Coral Bonus full info